Witajcie w Anglii pod koniec XIX wieku, we wspaniałej choć zarazem mrocznej i zagadkowej epoce wiktoriańskiej. Mnożą się tajemnicze przestępstwa nad którymi Scotland Yard załamuje bezradnie ręce. Londyn staje się polem kryminalnych rozgrywek i zbrodni mrożących krew w żyłach. Zaniepokojona Królowa Wiktoria uruchamia wszystkie swoje siły do tego by zwalczyć rosnącą przestępczość. Ten mroczny świat zamieszkują wspólnie z ludźmi: demony, które wykorzystując słabość człowieka zawierają kontrakty w zamian za dusze śmiertelników; anioły pragnące oczyścić plugawą ludzkość z grzechów; shinigami zaprowadzające porządek pośród problematycznych dusz, a także piekielnie zwierzęta o nieprzewidywalnej naturze. To wszystko dzieje się już poza wiedzą i poza wzrokiem zwykłych ludzi, jednak ma na ich życie ogromny wpływ. Przetrwanie w tym świecie jest prawdziwym wyzwaniem, które może okazać się przygodą na śmierć i życie.
► Login = imię i nazwisko postaci bądź tylko imię (jeśli nie ma nazwiska).
► Uczestników eventu Sekta zapraszamy tutaj! Wciąż można się zapisywać!POSZUKIWANIA
► Albert poszukuje przyrodniej siostry.
► Czarny Szermierz, Afuro Aphrodi Terumi i Zeno Hen poszukują różnych relacji.
► Wasil poszukuje ochotnika do sesji.
► Mark poszukuje przyjaznej duszyczki.

Listopad 1889r.
Deszcz, pochmurne niebo i porywiste wiatry będą towarzyszyć nam niemal codziennie. Temperatura będzie wynosić maksymalnie 7'C w dzień, w nocy zaś 2'C.

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Ciel Phantomhive
2017-11-20, 09:22
Romeo i Julia
Autor Wiadomość
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2017-10-22, 19:40   Romeo i Julia
   Multikonta: AlexanderTeatr Britannia szykuje si? na kolejny wielki wyst?p. Wystawiana ma by? uwielbiana sztuka Williama Szekspira "Romeo i Julia". Nad przebiegiem przedstawienia czuwa znany z kilku g?o?nych dzie? sir Abraham DeLacroix. Jest to wydarzenie tym bardziej istotne, ?e pula pieni?dzy uzyskana ze sprzeda?y bilet?w zostanie przeznaczona na cele dobroczynne. A jacy to wielcy arty?ci dadz? popis swoim umiej?tno?ciom aktorskim podczas tego wyst?pu? Jeszcze nie wiadomo. Grupa aktorska, nad kt?r? piecz? sprawowa? sir DeLacroix rozpad?a si? po tragicznej ?mierci dw?ch cz?onk?w ekipy. Pozostali pogr??eni w smutku i ?a?obie odm?wili udzia?u w planowanych przedstawieniach i tak wystawienie sztuki na dwa tygodnie przed dat? premiery stan??o pod znakiem zapytania. Sir DeLacroix doskonale zdawa? sobie spraw?, ?e od tego wydarzenia mo?e zale?e? jego dalsza kariera, dlatego w desperacji zacz?? poszukiwa? ochotnik?w, kt?rzy byliby w stanie odegra? t? sztuk? na deskach teatru. Og?oszenia o przes?uchaniu, kt?re ma wy?oni? przysz?ych bohater?w dramatu Szekspira zamieszczono w w gazetach, rozwieszono na drzewach, na ?cianach kamienic. Mo?e si? zg?asza? ka?dy, nawet je?li nie ma ?adnego do?wiadczenia aktorskiego. Czas goni, premiera ju? tu? tu?.

Poszukujemy ch?tnych do zagrania w sztuce! Jakie role s? do obsadzenia?
Romeo Monteki - potomek rodziny Montekich, jedyny syn.
Julia Kapulet - c?rka Kapulet?w, niespe?na czternastoletnia dziewczyna.
Merkucjo - krewny ksi?cia, przyjaciel Romea.
Tybalt - krewny Kapulet?w; zawzi?ty, k??tliwy, m?ciwy, ma wybuchowy temperament.
Parys - narzeczony Julii, hrabia, m?odzieniec zamo?ny i wykszta?cony.
Marta - niania Julii, szczerze do niej przywi?zana, powiernica dziewczyny.
Ojciec Laurenty - zakonnik, franciszkanin, starszy cz?owiek, cieszy si? wielkim szacunkiem.

Event b?dzie podzielony na dwa etapy. Pierwszym etapem b?dzie przes?uchanie, podczas kt?rego zostan? obsadzone powy?sze role. Dlatego przy zapisie na event podajecie jak? rol? chcieliby?cie odgrywa?! Wa?ne! Mo?na zapisywa? si? na konkretne role bez wzgl?du na r??nice p?ci kandydata i bohatera sztuki, a je?li b?dzie kilku ch?tnych na jedn? rol? wybrana zostanie jedna posta? w pierwszej kolejno?ci, natomiast pozostali b?d? rezerwowymi. Oznacza to, ?e je?li podczas wyst?pu posta? wybrana w pierwszej kolejno?ci zniknie, b?dzie si? op??nia? z odpisami (a wymagana jest podczas eventu aktywno??), na jej miejsce wskakuje posta? rezerwowa do czasu zako?czenia sceny. Mo?na zapisywa? si? na wi?cej ni? jedn? rol?. Drugi etap eventu b?dzie z kolei obejmowa? ju? przedstawienie, na kt?re b?dzie si? sk?ada?o odegranie pi?ciu skr?conych scenek ze sztuki Williama Szekspira.

Event rozpocznie si? w wyznaczonym do tego dziale obejmuj?cym Teatr Britannia w godzinach wieczornych 27.10 (pi?tek). W trakcie eventu dost?pna bilokacja!
 
 
     
Nancy Moron

Wydz. Żniwiarzy

Kosa ?mierci: zaostrzony bumerang - Chi
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 22 Paź 2014
Posty: 205
Wysłany: 2017-10-22, 23:29   
   Multikonta: Sharon


Ja na Romeo @w@
 
     
Orin


Rodzina: Brak
Wiek: Około 300 lat?
Znaki szczeg?lne: Pluje kwasem w obu formach.
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 23 Paź 2017
Posty: 37
Wysłany: 2017-10-23, 21:32   
   Multikonta: Incubus


Pisz? si? jako nieproszony go?? na przedstawienie. XD
_________________
And you could buy up all of the stars
......But it wouldnt change who you are
..........Youre still living life in the dark
...............Its just who you are...
 
     
Tamara Arven

Cyganka

Wiek: 17 lat
Znaki szczeg?lne: mnóstwo bransoletek
Ekwipunek: karty
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 15 Paź 2013
Posty: 162
Wysłany: 2017-10-23, 22:01   
   Multikonta: Elanor Blue


Mnie mo?na da? na Merkucja albo... nie wiem XD
Albo do jakich? dw?ch r?l, o.
 
     
Rita Veller

Lady

Rodzina: rodzina Veller
Wiek: 17 lat
Znaki szczeg?lne: noszona żałoba
Ekwipunek: nożyk za podwiązką
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 21 Lip 2014
Posty: 153
Wysłany: 2017-10-24, 20:02   
   Multikonta: Arianna


Marta (?)
 
     
Rebecca Montgomery

Lady

Rodzina: rodzina Montgomery
Wiek: 17 lat
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 01 Cze 2016
Posty: 95
Wysłany: 2017-10-24, 23:16   
   Multikonta: Nicholas Leevis


Mo?e b?d? Juli?.
 
     
Leon Newman

Hrabia

Dołączył: 18 Lis 2014
Posty: 98
Wysłany: 2017-10-25, 19:31   

Tybalt.
 
     
Undertaker

Dezerter

Znaki szczeg?lne: Grzywka zasłaniająca oczy, blizny przecinające twarz i szyję, strój grabarza, długie czarne paznokcie.
Ekwipunek: Dziesieć sotoba (drewniane kije pogrzebowe) pod płaszczem.
Kosa ?mierci: Srebrna, długa kosa ozdobiona na rękojeści miniaturowym szkieletem, którego czaszka jest owinięta w ciernie.
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 03 Wrz 2016
Posty: 62
Wysłany: 2017-10-26, 22:07   

Mog? by? zakonnikiem, hihi.
 
     
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2017-10-27, 19:55   
   Multikonta: Alexander


Event uwa?am za rozpocz?ty!
Etap I: Przes?uchanie

Uczestnik?w zapraszam tutaj: http://blackbutler.cba.pl/viewtopic.php?t=1071
Wci?? mo?na si? dopisywa?!
 
 
     
Czarny Szermierz


Rodzina: Wszyscy warci zaufania.
Wiek: 20
Znaki szczeg?lne: szaro-srebrne oczy
Ekwipunek: Dwa miecze, notes, troche leków i opatrunków.
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 28 Paź 2017
Posty: 72
Skąd: Centrum Mroku
Wysłany: 2017-10-29, 13:43   
   Multikonta: Zeno Hen


Je?eli jeszcze mo?na to te? ch?tnie wejd? tak przypadkowo mo?e akurat obejrze co? fajnego i kto wie mo?e przekonam si? co to prawdziwa sztuka.
_________________
Wydając kompana, sprzedajesz samego siebie.
 
     
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2017-11-03, 16:05   
   Multikonta: Alexander


Przes?uchanie zako?czone!
Zapisy na konkretne role zamkni?te.
Mo?na jeszcze zapisywa? si? do wzi?cia udzia?u tylko w roli widza.


Rozpoczynamy etap II - przedstawienie
Przebieg przedstawienia:
1. http://www.wklej.eu/index.php?id=8e6b85887d
2. http://www.wklej.eu/index.php?id=8ebc86883b
3. http://www.wklej.eu/index.php?id=4c9f9fa7a3
4. http://www.wklej.eu/index.php?id=16a2c432d3
5. http://www.wklej.eu/index.php?id=248b585b52

Start: http://blackbutler.cba.pl/viewtopic.php?t=1070
 
 
     
Zeno Hen


Rodzina: Śnieżna lisica
Wiek: 15
Znaki szczeg?lne: W opasce wpleciony jest wisiorek z złotym medalionem, a na nim herb skorpiona.
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 28 Paź 2017
Posty: 73
Skąd: Zza horyzontem
Wysłany: 2017-11-03, 18:53   
   Multikonta: Czarny Szermierz


Afuro Terumi Aphrodi (jako widz)
Zeno Hen (jeszcze nwm mo?e)
_________________
Wczoraj to historia, jutro tajemnica,
dziś dar losu, a dary są po to aby się nimi cieszyć.

 
     
Ciel Phantomhive

Earl/Pies Królowej

Rodzina: Vincent (ojciec), Rachel (matka) - oboje nie żyją - odziedziczył po nich firmę Funtom Company; Angelina Durless (ciotka), Frances Midford (ciotka), Alexis Leon Midford (wuj), Edward Midford (kuzyn), Elizabeth Midford (kuzynka i narzeczona)
Wiek: 15 lat
Znaki szczeg?lne: czarna opaska na prawym oku, pierścień z niebieskim brylantem na lewym kciuku, na prawej ręce rodowy sygnet
Ekwipunek: rewolwer w kieszeni
Kontrakt z: Sebastian Michaelis
Poziom ?ycia: 100%
Dołączył: 25 Maj 2013
Posty: 1195
Wysłany: 2017-11-20, 09:21   
   Multikonta: Alexander


Event uwa?am za zako?czony!
Dzi?kuj? wszystkim za udzia?!
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Fairy Tail Path MagicianBleach OtherWorld

Dragon Ball New Generation RebornVampire Knight


Król LewImage and video hosting by TinyPic

Rainbow RPGVampire Diaries

SnM: Naruto PBF

www.zmiennoksztaltni.wxv.plEclipseover-undertale

Northland Highschool

AbsitOmen


On-anime.plProjekt K7 M&A | http://k7.ubf.pl


Styl i grafika zedytowane przez Ciela Phantomhive. Uprasza się o nie kopiowanie.
Kuroshitsuji. Yana Toboso.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12