Witajcie w Anglii pod koniec XIX wieku, we wspaniałej choć zarazem mrocznej i zagadkowej epoce wiktoriańskiej. Mnożą się tajemnicze przestępstwa nad którymi Scotland Yard załamuje bezradnie ręce. Londyn staje się polem kryminalnych rozgrywek i zbrodni mrożących krew w żyłach. Zaniepokojona Królowa Wiktoria uruchamia wszystkie swoje siły do tego by zwalczyć rosnącą przestępczość. Ten mroczny świat zamieszkują wspólnie z ludźmi: demony, które wykorzystując słabość człowieka zawierają kontrakty w zamian za dusze śmiertelników; anioły pragnące oczyścić plugawą ludzkość z grzechów; shinigami zaprowadzające porządek pośród problematycznych dusz, a także piekielnie zwierzęta o nieprzewidywalnej naturze. To wszystko dzieje się już poza wiedzą i poza wzrokiem zwykłych ludzi, jednak ma na ich życie ogromny wpływ. Przetrwanie w tym świecie jest prawdziwym wyzwaniem, które może okazać się przygodą na śmierć i życie.
► Login = imię i nazwisko postaci bądź tylko imię (jeśli nie ma nazwiska).
► Uczestników eventu Sekta zapraszamy tutaj! Wciąż można się zapisywać!POSZUKIWANIA
► Albert poszukuje przyrodniej siostry.
► Czarny Szermierz, Afuro Aphrodi Terumi i Zeno Hen poszukują różnych relacji.
► Wasil poszukuje ochotnika do sesji.
► Mark poszukuje przyjaznej duszyczki.

Listopad 1889r.
Deszcz, pochmurne niebo i porywiste wiatry będą towarzyszyć nam niemal codziennie. Temperatura będzie wynosić maksymalnie 7'C w dzień, w nocy zaś 2'C.
Znalezionych wyników: 241
Black Butler Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Willa
Elanor Blue

Odpowiedzi: 36
Wyświetleń: 313

PostForum: Willa Druitta [Event]   Wysłany: Dzisiaj 0:51   Temat: Willa
Elanor tylko na chwile spuściła z oczu Sharon. Zaraz dostrzegając co ta kocica robi, poderwała się na równe nogi, chwyciła ją za ramię i podciągnęła do góry, aby kocica nie trzymała się tylko na klęczkach.
- Nie... tak nie można! - skarciła ją.- Ludzie się tak nie zachowują. - dodała już ciszej, zastanawiając się co takiego jeszcze Sharon wymyśli, że trzeba będzie zasłaniać się przed uciążliwymi spojrzeniami.
- Pochodzenie? - trochę zdziwiło ją to co ten poważny mężczyzna powiedział, ale nie wiedziała jak bardzo można drążyć ten temat.- Oh, no tak. Te porwania. - skojarzyła i pokiwała głową na słowa Lorien. - Czyli... któraś z nas musiałaby podejść wicehrabiego, żeby sprawdzić... - zaczęła i spojrzała wpierw na tą tajemniczą kobietę, którą najbardziej wnikliwie przyglądała się jej, a potem na Sharon, bo Sharon...- Ja?! - zdziwiła się, bo chyba zorientowała się co Lorien sugeruje, ale naprawdę była tym zaskoczona, z drugiej strony... ta białowłosa dziewczyna może i była urokliwa, ale jednocześnie nic nie mówiła, dziwnie się zachowywała, więc mogła nie być w stanie odpowiednio podejść Druitta, ale Elanor też wątpiła czy z takim zadaniem akurat by sobie dała radę.
  Temat: Willa
Elanor Blue

Odpowiedzi: 36
Wyświetleń: 313

PostForum: Willa Druitta [Event]   Wysłany: 2018-09-25, 21:17   Temat: Willa
Elanor miała niestety coraz mniej pomysłów na to jak ujarzmić kocią dziewczynę. Naprawdę nie bardzo dawało się nad nią zapanować i chyba większości tego co się do niej mówiło nie rozumiała. To było bardzo kłopotliwe, bo jej zachowanie bardzo odbiegało od tego standardowo ludzkiego i szybko zwracała przez to na siebie uwagę. Niebieska zastanawiała się cały czas jak ona się tu znalazła i co zrobić, żeby to przyjęcie z jej udziałem nie skończyło się katastrofą. Wystarczyło, że na krótki moment spuściła ją z oka, a Sharon już rzuciła się na jakiegoś mężczyznę. I to tego wyglądającego tak strasznie poważnie.
Podbiegła zaraz kilka kroków bliżej nich.
- Ym... ona... ona trochę nie panuje nad tym. - pojęcia nie miała jak takie zachowanie sensownie uzasadnić.- Jest z bardzo daleka, pierwszy raz jest na takim balu i... jeszcze ta choroba... - więc wymyślała, co popadnie, chociaż mówiła to niepewnie, z wyraźnym wahaniem w głosie, co chwila urywając.
Próbowała złapać Sharon i odciągnąć ją nieco na bok, gdy pytanie zadała Lorien. Ona wzbudzała w niej trochę dziwne uczucia. Wydawała się arystokratką, ale chyba żadna z dam obecnych tutaj na przyjęciu nie miała tak przenikliwego spojrzenia.
- Tak jakby. - odpowiedziała i spojrzała w miejsce, któremu oni się przyglądali chwilę temu na drugim końcu sali.- Co tam się dzieje?
  Temat: Willa
Elanor Blue

Odpowiedzi: 36
Wyświetleń: 313

PostForum: Willa Druitta [Event]   Wysłany: 2018-09-16, 20:42   Temat: Willa
Niebieska nieco sceptycznie podchodzi?a do obecno?ci bia?ow?osej, ale skoro ona ju? tu jest... lepiej, ?eby si? nie wyda?o, ?e jest tylko kotem. To znaczy dziewczyn?, ale w swej prawdziwej postaci kotem. Elanor obr?ci?a si? dostrzegaj?c Williama i Lorien. Tego m??czyzn? chyba ju? gdzie? widzia?a.
- Mo?e on m?g?by nam pom?c... - zastanowi?a si? na g?os, bo shinigami przygl?da? si? Sharon w taki spos?b jakby wiedzia?... albo jakby co najmniej podejrzewa? i by?y to bardziej daleko id?ce podejrzenia ni? tylko pozosta?ych oburzonych go?ci.
Bia?ow?osa na powr?t przyku?a jej uwag?, tym miau?kni?ciem. To chyba by? jej j?zyk, nic zatem dziwnego, ?e tak fatalnie sz?o im porozumiewania si? skoro ta dziewczyna komunikowa?a si? wy??cznie na koci spos?b.
I tak Elanor zobaczy?a j? w dziwnej sukience.
- He... - spojrza?a na okno i zn?w na Sharon, nie wiedzia?a co powiedzie?.- Chyba... mo?e by?. - mia?a tylko nadziej?, ?e nikt nie dostrze?e tak zuchwa?ej kradzie?y.
Jej wzrok skierowa? si? na parkiet. Zacz??y si? ta?ce.
- Jak pi?knie...
  Temat: Willa
Elanor Blue

Odpowiedzi: 36
Wyświetleń: 313

PostForum: Willa Druitta [Event]   Wysłany: 2018-09-13, 20:53   Temat: Willa
No to wesz?a. Znalaz?a si? w miejscu, do kt?rego zazwyczaj osoby z ni?szych warstw spo?ecznych takich jak ona nie mia?y wst?pu. Naprawd? si? jej poszcz??ci?o z t? sukienk?, bez takiego stroju nie mog?aby si? tu czu? tak swobodnie.
Rozgl?da?a si? ciekawie, chc?c wychwyci? w miar? mo?liwo?ci jak najwi?cej, na wypadek jakby kto? si? zorientowa?, ?e ?adna z niej dama. Spojrza?a na ?onglera i na m??czyzn? w oddali ubranego w bia?y str?j. Skoro skupia? na sobie a? tak? uwag? to pewnie musia? by? gospodarzem. Nie by?a pewna czy chce go bli?ej pozna?. P?ki co postanowi?a trzyma? si? na uboczu, aczkolwiek nie mog?a oprze? si? wra?eniu, ?e stoj?ce najbli?ej kobiety kogo? obgaduj?. Gdy obejrza?a si? za siebie, dostrzeg?a Sharon.
- Wiedzia?am. - westchn??a i chwyci?a bia?ow?os? za r?k?, szybko odci?gaj?c j? na bok pomieszczenia, gdzie by?o najmniej ludzi.- Nie mo?esz tak tu wygl?da?. - zwr?ci?a si? do niej, chocia? pow?tpiewa?a, ?e zrozumie.- Chodzi o str?j. - pokaza?a jej wymownie r?kami na jej ubranie i na swoj? sukni?.
Ubranie Sharon mog?o budzi? zgorszenie i nic w tym dziwnego.
- Co z tob? wymy?li?... - obejrza?a si? na reszt? sali.
  Temat: Willa
Elanor Blue

Odpowiedzi: 36
Wyświetleń: 313

PostForum: Willa Druitta [Event]   Wysłany: 2018-09-10, 22:03   Temat: Willa
To przyj?cie zapowiada?o si? naprawd? szczeg?lnie. Mia?a wielk? nadziej?, ?e uda si? jej dosta? do ?rodka i nikt nie b?dzie j? zaczepia? pytaj?c si? z jakiej arystokratycznej rodziny pochodzi. Bo wtedy troch? ci??ko by?oby jej co? na szybko wymy?li?, co na dodatek zabrzmia?oby ca?kiem przekonuj?co. W ko?cu ?rodowisko mo?nych jest do?? zamkni?te i tutaj wiele rodzin zna si? ca?kiem dobrze. Ale by?a w stanie zaryzykowa?.
Wtedy zwr?ci?a uwag? na bia?ow?os? dziewczyn? wyskakuj?ca z cz??ci ogrodowej. Ju? z ni? mia?a do czynienia. I ta dziewczyna... by?a naprawd? specyficzna. Elanor widzia?a raz jak przemienia si? ona w kota! To by?o kiedy? na polowaniu, ale takich rzeczy si? nie zapomina.
- To... - zawaha?a si? i podesz?a bli?ej, ale widzia?a, ?e jasnow?osa nie m?wi.- Ty to naprawd? nie jeste? za dobrze ubrana. - zmarszczy?a brwi mierz?c j? wzrokiem, ale dziewczyna chyba nic sobie nie robi?a z braku w?a?ciwego stroju.- Nie wiem czy cie wpuszcz? do ?rodka. - westchn??a cicho i wyprostowa?a si?.
Rzuci?a jeszcze okiem na tego ludzkiego kota, po czym skierowa?a si? do ?rodka willi.
  Temat: Willa
Elanor Blue

Odpowiedzi: 36
Wyświetleń: 313

PostForum: Willa Druitta [Event]   Wysłany: 2018-09-07, 23:08   Temat: Willa
Elanor us?ysza?a o przyj?ciu od gospodyni, u kt?rej troch? pomieszkiwa?a. Wpad?o jej do g?owy, ?e to mog?oby by? ca?kiem niez?e wydarzenie gdyby tak mog?a si? pojawi? na takiej zabawie, ale jednocze?nie mia?a ?wiadomo?? tego, ?e tacy jak ona nie s? za bardzo mile widziany w towarzystwie takiej ?mietanki towarzyskiej. Kiedy podzieli?a si? temu uwagami z gospodyni?, ta zaraz wpad?a na jaki? pomys?. Jej zmar?a c?rka mia?a jedn?, pi?kn? niebiesk? sukienk? i Elanor mog?aby z niej skorzysta? gdyby chcia?a uda? si? na t? imprez?, bo wiadomo... jej cyrkowa sukienka mo?e i by?a ?adna, ale nie pasowa?a do takiego wydarzenia. Niebieska postanowi?a zaryzykowa?, po?yczy?a sukienk? i postanowi?a uda? si? na to przyj?cie. Mo?e uda si? jej dosta? tam tak aby nikt nie zauwa?y?, ?e nie jest jak?? bogat? szlachciank? i przy odrobinie szcz??cia mo?e wtopi si? w t?um. Warto spr?bowa? i przekona? si? na w?asnej sk?rze.
Tak wi?c uda?a si? na miejsce tej wspania?ej imprezy, a tam zadar?a g?ow? wy?ej, ale jeszcze zanim zdecydowa?a si? przekroczy? pr?g willi, wpatrywa?a si? w t? budowl? przez chwil?. To w takich posiad?o?ciach bawi? si? arystokraci. Ale czy mia?a czego ?a?owa?? Teraz mo?e si? o tym przekona?.
  Temat: Sekta
Elanor Blue

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 130

PostForum: Eventy   Wysłany: 2018-09-07, 17:37   Temat: Sekta
B?d?!
  Temat: SWATANIE
Elanor Blue

Odpowiedzi: 23
Wyświetleń: 1777

PostForum: Gry i zabawy   Wysłany: 2018-05-01, 20:51   Temat: SWATANIE
Olgierd!XD
  Temat: Ostatnia literka
Elanor Blue

Odpowiedzi: 48
Wyświetleń: 2695

PostForum: Gry i zabawy   Wysłany: 2018-03-15, 16:08   Temat: Ostatnia literka
Ankieter
  Temat: Wioska
Elanor Blue

Odpowiedzi: 123
Wyświetleń: 6730

PostForum: Event - Czarownica   Wysłany: 2018-03-01, 20:57   Temat: Wioska
- Wi?c... powodzenia na nowej drodze ?ycia. - zwr?ci?a si? do niech Elanor, bo naprawd? ?yczy?a im dobrze, a Zielona Czarownica przecie? uratowa?a jej ?ycie po tym jak niebieska wybra?a si? z pozosta?ymi w las na poszukiwanie wilko?ak?w.
Zadanie zosta?o wykonane, w powietrzu unosi?a si? chmura dymu, bo wiosk? ogarnia?y p?omienie. Mo?e jednak cz??? ludzi stamt?d prze?yje i b?dzie prowadzi?a normalne ?ycie, a nie tak ca?y czas tkwi?c w oszustwie. Westchn??a cicho.
- Na mnie pora, do zobaczenia! - pomacha?a pozosta?ym, a potem oddali?a si? w stron? jednej ze ?cie?ek.
Tam z tego co pami?ta?a znajdowa? si? skr?t prowadz?cy prosto do miasta, a mo?e po drodze z?apie jeszcze jak?? doro?k?, kt?ra zechce j? tam podwie??? Wola?a wr?ci? do Londynu, bo w mie?cie mia?a wi?ksze szanse na zarobek, a na wsiach raczej ma?o os?b b?dzie ch?tnych do ogl?dania pokaz?w akrobatycznych.
zt.
  Temat: Wioska
Elanor Blue

Odpowiedzi: 123
Wyświetleń: 6730

PostForum: Event - Czarownica   Wysłany: 2018-02-27, 20:59   Temat: Wioska
Elanor domy?la?a si?, ?e Zielona Czarownica musi czu? si? strasznie oszukana. Nic dziwnego. Szkoda jej by?o, tym bardziej, ?e okaza?a sie osob? bardzo w porz?dku w stosunku do nich i poza tym ca?y czas dba?a o wiosk? i stara?a si? j? chroni?. To ludzie zawiedli.
Niebieska poczu?a gor?c. By?o coraz gor?cej. Nie wiedzia?a te? czy starczy jej si?, ?eby biegn?? taki kawa?ek drogi, ale mia?a nadziej?, ?e jako? wytrzyma. Ca?y czas powtarza?a sobie w my?lach, ?e to przecie? nie jest tak daleko, ?e da rad?, ?e musi sobie poradzi?. Na chwil? tylko przystan??a gdy Zielona Czarownica potkn??a si?, ale gdy jej lokal j? z?apa?, zn?w ruszy?a biegiem
- To co teraz zrobisz? Poradzisz sobie? - zapyta?a.
Odnalezienie si? w nowym miejscu na pewno b?dzie dla niej trudne, ale z drugiej strony nadszed? na to w ko?cu w?a?ciwy czas.
Ju? byli blisko, jeszcze troch? i min? ca?kiem ten las, zostawi? wiosk? daleko w tyle i b?d? wolni od tego zagro?enia. Ju? coraz ci??ej oddycha?a z tego zm?czenia, ale musia?a przebiec jeszcze kawa?ek.
- A... pozostali? - mia?a wra?enie, ?e Nancy i ten drugi pan znikn?li im z oczu jaki? czas temu.
  Temat: Wioska
Elanor Blue

Odpowiedzi: 123
Wyświetleń: 6730

PostForum: Event - Czarownica   Wysłany: 2018-02-26, 09:42   Temat: Wioska
Wreszcie wydostali si? na powietrze. Do??czy?a do nich jeszcze Lily. To chyba dobrze. Tym bardziej, ?e Elanor nie czu?a si? zbyt pewnie w tym towarzystwie. Od strony tylnego wyj?cia nie by?o ?adnych podejrzanych przebiera?c?w, kt?rzy przybierali futra wilko?ak?w chc?c wzbudzi? w nich strach i przera?enie. Akrobatka nadal czu?a si? troszk? os?abiona, ale na szcz??cie si?y wr?ci?y jej wystarczaj?co, ?eby da? sobie rad?. Pocz?tkowo my?la?a, ze mo?e sobie nie poradzi, ?e b?dzie jej ci??ko, ale my?lenie o tym, ?e ju? wkr?tce b?d? mogli opu?ci? te wiosk? dodawa?o jej energii.
- Idziesz z nami? - zwr?ci?a si? do Zielonej Czarownicy.
Zastanawia?a si? co ta dziewczynka zrobi, w ko?cu ta wioska by?a jej domem, by?a miejscem, w kt?rym si? najlepiej czu?a, wychowa?a i zapewne dorasta?a, a tutaj teraz okaza?o si?, ?e wszyscy j? oszukali chc?c wykorzysta? jej umiej?tno?ci.
Niebieskiej jednak nie trzeba by?o dwa razy powtarza?, bo ona sama ch?tnie ju? wynios?aby si? z tej osady, wi?c gdy tylko znale?li si? obok sk?adu na drewno, pad?a szybka decyzja, ?e uciekaj? z tej wioski, zebra?a w sobie wszystkie si?y i ruszy?a biegiem. Musieli min?? las, przedrze? si? przez ten przesmyk, a potem pewnie b?dzie ju? dobrze. Tak? mia?a nadziej? i wierzy?a, ?e to si? musi uda?.
  Temat: Wioska
Elanor Blue

Odpowiedzi: 123
Wyświetleń: 6730

PostForum: Event - Czarownica   Wysłany: 2018-02-25, 16:25   Temat: Wioska
Niebieska nie wiedzia?a co o tym wszystkim s?dzi?. Znale?li si? w trudnej sytuacji, ale gdy Nancy zacz??a demaskowa? wilko?aki, przekonali si? przynajmniej z kim mieli ca?y czas do czynienia. To nie by?y potwory, tylko zwykli przebiera?cy, kt?rzy wykorzystali dobry motyw, do tego, ?eby stworzy? iluzj? wioski zniewolonej przez prawdziwe bestie. Nast?pne wilko?aki ruszy?y na nich, ten nieznajomy ch?opak jako? rozerwa? jednego, ale... ale...
- To by? cz?owiek... - wyszepta?a zszokowana takim czynem, bo przecie?... jak mo?na tak... zabi? cz?owieka, tak bez wahania, jak mo?na... dobrze, ?e Nicholas zatrzasn?? drzwi bo chyba nie wysz?aby z tego szoku. - Tak, po?pieszmy si?. - teraz nie pozostawa?o im nic innego jak liczy? na to, ?e Zielona Czarownica im pomo?e, ale ta dziewczynka ju? po chwili wydawa?a si? zdeterminowana do dalszego dzia?ania.
Niebieska ruszy?a za ni?, jeszcze chwil? ogl?daj?c si? na ty?, bo Nancy i pozostali zostali na zewn?trz, ale mia?a nadziej?, ?e jako? jednak dadz? sobie rad?. Wydawali si? biegli w sztuce walki.
A potem zeszli do jakiego? podziemnego korytarza, to wygl?da?o co? jak piwnice i przemieszczali si? nim a? do wyj?cia na powietrze. Nie wiedzia?a jakim sposobem ten jasnow?osy ch?opak znalaz? si? zn?w obok nich, ale z przestrachem odsun??a si? na drug? stron?. Nie wiedzia?a kogo jeszcze b?dzie chcia? zabi?. Dobrze, ?e tu nie by?o wilko?ak?w, przynajmniej uda?o im si? unikn?? konfrontacji z nimi.
  Temat: Wioska
Elanor Blue

Odpowiedzi: 123
Wyświetleń: 6730

PostForum: Event - Czarownica   Wysłany: 2018-02-23, 22:50   Temat: Wioska
Elanor sama nie wiedzia?a co o tym wszystkim s?dzi?. Dosz?a do siebie ju? na tyle, ?e mog?a spokojnie przygl?da? si? rozwojowi sytuacji z boku. Czu?a jeszcze os?abienie, na szcz??cie z ka?d? chwil? by?o coraz lepiej. Tez jednak, s?ysz?c te histori? nie mog?a w to wszystko uwierzy?. Czyli ten potw?r, kt?rego widzia?a w lesie, jak i obecne tu wilko?aki to byli tylko przebraniu ludzie? I wszystko z tego powodu, ?e Zielona Czarownica mia?a talent do sporz?dzania substancji szczeg?lnego rodzaju? To si? wydawa?o jej dziwne. Przygl?da?a si? temu wszystkiemu ze zdziwieniem, nie wychodz?c jednak z rezydencji Zielonej Czarownicy. Kiedy zerkn??a na ni? ta dziewczynka te? sprawia?a wra?enie zszokowanej czyli nie mia?a o niczym poj?cia i naprawd? wierzy?a w to, ?e jest czarownic? i chroni ludzi przed wilko?akami. By?o jej troch? szkoda, bo wydawa?a si? uczciw? osob? i na pewno nie chcia?a ?le, w przeciwie?stwie do tej szurni?tej staruszki, kt?ra mia?a bardzo gro?ne zap?dy.
- Hej... wszystko b?dzie dobrze. - zwr?ci?a si? do niej, bo nie wiedzia?a jak inaczej powinna pocieszy? Zielon? Czarownic?, wiedzia?a jednak, ?e z tym czego si? tutaj dowiedzieli trudno jej b?dzie si? pogodzi?.
  Temat: Wioska
Elanor Blue

Odpowiedzi: 123
Wyświetleń: 6730

PostForum: Event - Czarownica   Wysłany: 2018-02-22, 20:57   Temat: Wioska
Niebieska czu?a si? troch? niezorientowana w tej sytuacji. W ko?cu dopiero co dosz?a do siebie i nie bardzo wiedzia?a co si? przez ten czas dzia?o. Tylko troch? kojarzy?a co wtedy prze?ywa?a, ale to by?o jak przez mgl?. Nie bardzo te? czu?a si? na si?ach, ale gdy rozprostowa?a nogi, z ulg? poczu?a, ?e ustanie na nich nie jest wcale a? tak ci??kie. ?lady po kl?twie znika?y, to wraca?a jej i energia.
- Nic mi nie jest. - odpowiedzia?a, pozwalaj?c sobie sprawdzi? puls przez jednego ch?opaka.- Poza tym... - wpatrzy?a si? w t? staruszk?, kt?ra z perspektywy niebieskiej wygl?da?a troch? demonicznie.- tu si? dzieje co? powa?nego. - nie trzeba by?o by? ekspertem, ?eby to dostrzec, a dziewczyna jeszcze bardziej zdziwi?a si? gdy za staruszk? przed domkiem, zobaczy?a ca?y szereg wilko?ak?w.- To w?a?nie takiego widzia?am w lesie! - do tej pory na pewno trudno by?o uwierzy? jej, ?e widzia?a tak wygl?daj?cego stwora, ale teraz by?a pewna, ?e to ?adne urojenia, ?adne halucynacje i rzeczywi?cie widzia?a na w?asne oczy t? besti?.
Elanor jednak nie wiedzia?a co robi?, by?o tu troch? tych wilko?ak?w, podesz?a bli?ej wyj?cia, ale chyba nie mia?a odwagi wychodzi? na przeciwko nim. Troch? si? ba?a, a na dodatek... je?li ta miazma znowu zaatakuje? Co wtedy?
 
Strona 1 z 17
Skocz do:  Fairy Tail Path MagicianBleach OtherWorld

Dragon Ball New Generation RebornVampire Knight


Król LewImage and video hosting by TinyPic

Rainbow RPGVampire Diaries

SnM: Naruto PBF

www.zmiennoksztaltni.wxv.plEclipseover-undertale

Northland Highschool

AbsitOmen


On-anime.plProjekt K7 M&A | http://k7.ubf.pl


Styl i grafika zedytowane przez Ciela Phantomhive. Uprasza się o nie kopiowanie.
Kuroshitsuji. Yana Toboso.
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 16